Florya Uğur Koleji, Yeni Nesil Öğrenme Teknikleri İle Geleceği İnşa Ediyor!

Tüm dünyada sıkça duymaya başladığımız “Future Proofing” kavramı birçok alanın yanı sıra en çok eğitimi ilgilendiriyor. Bu kavramı esas alarak Future Generation Academy’i kuran Florya Uğur Koleji, öğrencilerine geleceğin provasını yaptırıyor.

EĞİTİM 13.04.2021, 11:36 13.04.2021, 12:30
Florya Uğur Koleji, Yeni Nesil Öğrenme Teknikleri İle Geleceği İnşa Ediyor!

Florya Uğur Koleji, Future Generation Academy ile 21. yüzyıl koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik, akademik başarının yanı sıra sosyal alanlarda başarılı, çevreci, dijital okur-yazarlığa sahip, kod yazabilen, en az 2 yabancı dil konuşabilen, ürettiği projelerle kendi hayatını şekillendirme becerisine ulaşmış, teknolojiye uyumlu ve “Future Proof” yani inovatif düşünebilen gelişime ve yeniliklere her an uyum sağlayabilecek şekilde donatılmış geleceğin öncü ve girişimci bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Tüm dünyada sıkça duymaya başladığımız “Future Proofing” kavramı birçok alanın yanı sıra en çok eğitimi ilgilendiriyor. Bu kavramı esas alarak Future Generation Academy’i kuran Florya Uğur Koleji, öğrencilerine geleceğin provasını yaptırıyor.

Future Generation Academy kapsamında, nitelikli temel eğitimin yanı sıra, "Proje Temelli Öğrenme ve Teknoloji Tabanlı Kişiselleştirilmiş ve Geliştirilmiş Eğitim" metotlarının uygulanmakta olduğunu belirten Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya, "Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir. Bu metot, öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlamaktadır" dedi.

FUTURE PROOFİNG YAKLAŞIMI “KENDİ ÖĞRENMESİNİ YÖNETEBİLECEK YETKİNLİKTE” BİREYLER YETİŞİYOR!

Future Proof tabanlı kişiselleştirilmiş öğrenmede de amaçlarının öğrencilerin bireysel olarak istek ve ihtiyaçlarını belirlendikten sonra eğitim ve öğretim planlamalarının yapılması olduğuna dikkat çeken Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya; “Bu metotlara öğrenciler 21. yüzyıl eğitim becerilerinde olması gerektiği gibi artık daha fazla kişisel çalışma fırsatı bulabilirler. Bu da bireyin öğrenme süresinde daha fazla kontrol sahibi olmasını ve kendi öğrenmesini kendisinin yönetmesini sağlamaktadır. Yeni nesil eğitim materyalleri ile de öğrencilerimizin bilgiye ulaşması sağlanır. Öğrencilerimizin öğrenme ortamı klasik sınıf ortamı ile sınırlı kalmamaktadır. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye çalışır. Sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde problem çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla çocuklarımızın araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmek ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak üzere çalışmaktayız” diyor.

Florya Uğur Koleji’nin “dijital dönüşüm”ü en önce uygulayan okullardan biri olduğuna dikkat çeken Dr. Selen Balkaya, “Eğitim anlayışımız olarak, Hibrit eğitim ile yerleşik ve "Çevrimiçi eğitim"i birarada sunuyoruz ve öğrencilerimizin öğrenmesini ve akademik başarısını destekliyoruz. Pandemi, öğrenmenin sadece yerleşik bir düzene dayalı olmaması gerekliliğini açıkça ortaya koydu. Florya Uğur Koleji olarak, Eğitim Teknolojileri'ni (EdTech) temel taş olarak kullanmaktayız, Eğitimde dünyayı kasıp kavuran “Future Proofing Kavramı”nı sahiplenerek  Future Generatıon Academy’yi oluşturduk ve eğitimde "yeni ve daha iyi bir normal" yarattık" dedi.  


"EdTech" ile "Future Proof-Geleceğe hazır" eğitim!
Okulların nihai rolünün, öğrencileri şu anda hayal bile edemeyeceğimiz sorunları çözmek için henüz var olmayan, yeni teknolojileri kullanmak zorunda kalacakları işlere hazırlamak olduğuna dikkat çeken Dr. Selen Balkaya, "Bu okul yılı başladığında, hiç kimse dünyanın sonunda ne kadar farklı olacağını hayal edemezdi. Geleceğin ne getireceğini ve gerçekte ne kadar yakın olduğunu asla bilemeyiz. Ancak eğitim teknolojisini öğrencilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve tüm eğitim topluluğundaki herkesin günlük yaşamlarına entegre etmek, geleceğe yönelik eğitimin anahtarıdır. Florya Uğur Koleji olarak "EdTech" ile "Future Proof-Geleceğe hazır" eğitim için inovatif düşünebilen bireyler yetiştirmek üzere tüm sınıflarımızda dünya standartlarında eğitim metotlarımızla eğitimi sürdürmekteyiz" diye konuştu.

ECO-SCHOOLS PROGRAMI ÜYESİ OLAN FLORYA UĞUR KOLEJİ,
ÇOCUKLARA EKO- OKURYAZARLIK BECERİSİ KAZANDIRIYOR!

Florya Uğur Koleji’nde Eko- Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir program olarak sunulmakta. Katılımcı yaklaşımıyla okulumuzdaki öğrencilerimiz hem çevresel konularda  hem bilgi edinmekteler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol almaktalar.

Florya Uğur Koleji’nin de yer aldığı “Eko-Okullar Programı”, çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara “Yeşil Bayrak” ödülü verilmekte.

Uygulanan bu program kapsamında öğrenciler, tasarruf bilinci, tüketim alışkanlıkları, inisiyatif kullanma, liderlik, takım çalışması gibi alanlarda yetkinlik geliştirirken en önemlisi de "future proof" yaklaşımı ile tanışarak eko- okuryazarlık becerisi kazanmaktalar.

Ekolojik Okuryazarlık, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamaya denir.
Eko-okuryazar olan kişiler, doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen ve doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm bu çevre bilinciyle yetişen Florya Uğur Koleji öğrencileri“Future Generation Academy” çalışmaları kapsamında geleceği tasarlıyorlar.

TRASH-HACK PROJESİ İLE ÇEVREYİ KORUYORLAR!

Öğrencilerin, öğrenme stillerindeki farklılığın gözetilip buna uygun bireysel yöntemlerin kullanıldığı Florya Uğur Koleji’nde birçok sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiyor.

“Take Care Of Environment” hareketi kapsamında UNESCO ve yine Eko-Okullar programının destek verdiği Trash-Hack kampanyasına katılan Florya Uğur Koleji, küresel bir eylem çağrısına ortak olmak, çöp ve atık yönetimi konusundaki farkındalığa katılmak ve öğrencilerini teşvik etmeyi amaçlamakta.

“UNESCO ULUSLARARASI PLATFORMU İLE ORTAKLIK KURDU”

Florya Uğur Koleji, bu eğitim kampanyası için, Uluslararası çevre eğitim Vakfı (FEE) küresel bir farkındalık yaratmak ve okulları çöp, atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma konusunda öğrenmeye katılmaya teşvik etmek için UNESCO uluslararası platformu ile ortaklık kurdu. Eko Okullar (Eco-Schools), Çevrenin Genç Sözcüleri (YRE), Okullarda Orman (LEAF) programlarına katılan pek çok öğrenci özellikle atıkların azalması – Litter Less” kampanyasında çalışmakta. Küresel "Trash Hack" kampanyası, gençleri sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için harekete geçmeye, eylemleri üzerinde düşünmeye ve öğrendiklerini paylaşmaya teşvik ediyor.

E-STEM İLE GİRİŞİMCİ NESİLLERİN TEMELİ ATILIYOR!

Florya Uğur Koleji, son yıllarda sıkça adını duyduğumuz bir eğitim modeli olan STEM’e de öncülük ediyor. STEM, tüm temel/sosyal bilimlerin ve matematiğin, bilişim teknolojileri ağırlıklı olmak üzere her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetleri içerisinde verilen eğitim yaklaşımını ifade ediyor.

Florya Uğur Koleji’nde bu modelle teknik becerilerini diğer disiplinlerle harmanlamayı deneyimleyen çocuklar E-STEM’in ilk harfinin ifade ettiği ‘Entrepreneuiral’ (girişimci) nesiller olarak hayata atılma yetkinliğini erken yaşta hissediyorlar. Bilişim Garajı, ‘bilişimi’ amaç değil bir araç olarak konumlandırdığı eğitimlerinde, çocuklara aslında matematiğin de fen bilimlerinin de (fizik, kimya, biyoloji), sosyal bilimlerin de görsel sanatların da amaç değil bir araç olduğunu yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor. Bilişim Garajı, matematik, temel ve sosyal bilimler derslerinde edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya geçirecek bir tür “zihinsel alet kutusu” görevini görüyor.

FLORYA UĞUR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ
ANA DİL ÖĞRENME PROGRAMI İLE DÜNYA VATANDAŞI OLUYOR!

Florya Uğur Koleji, bireyselleştirilmiş ve geliştirilmiş bir eğitim programı olarak “Future Generation Academy”i kurdu. Bu akademi kapsamında, Florya Uğur Koleji bünyesinde, “Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı ve Uluslararası Danışmanlık Merkezi” de hayata geçirildi. Uluslararası Danışmanlık Merkezi, öğrencileri uluslararası üniversiteler konusunda yönlendiren, tercih süreçlerini yöneten bir danışmanlık birimi olarak öğrencilere ve velilere hizmet vermekte.

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı CEFR kriterleri, British Side İngilizce sınavları Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE hedefleri ve ulusal ölçütler doğrultusunda hazırlanmış olan İngilizce Eğitim Programı’nda temel yaklaşım olarak “Anadil Öğrenme Modeli” benimsenmekte.

En çok konuşulan diller arasında 2.sırada olan İngilizce, Uğur Koleji'nde "Ana Dil Öğrenme Modeli" ile öğretilirken İspanyolca veya Almanca seçmeli ders olarak sunulmakta. Derslerde öğrenilen diller yabancı dil kulüplerinde pekiştirilmekte.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ İLE GÜNCELİ YAKALAYAN OKUL: FLORYA UĞUR KOLEJİ!

Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya, “Florya Uğur Koleji olarak, teknolojik olarak var olan ancak uygulama olarak pandemi ile hayatımıza giren çevrimiçi öğrenme artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Bu süreçten sonra da geleneksel yüz yüze eğitime destek olarak çevrim içi öğrenme modelindeki başarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Karma öğrenme, hibrit öğrenme de denilen bu modeli, en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi olarak tanımlamaktayız. Tüm bu öğretilerle, geleceğe uyumlu ve teknolojik değişimlere hemen ayak uydurabilecek yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
16
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30