Mükyen Hukuk Global Firmalar İçin Hukuk Müşavirliğinin Önemini Değerlendirdi

Teknolojinin dünyayı daha küçük bir hale getirmesi ve bu teknolojik gelişmeler paralelinde Türk ekonomisindeki firmalar da global ölçekte faaliyet gösteren firmalara benzer yapılar şeklinde varlıklarını sürdürmeye başlamışlardır.

EKONOMİ 06.10.2021, 18:19 01.12.2021, 10:04
Mükyen Hukuk Global Firmalar İçin Hukuk Müşavirliğinin Önemini Değerlendirdi

Teknolojinin dünyayı daha küçük bir hale getirmesi ve bu teknolojik gelişmeler paralelinde Türk ekonomisindeki firmalar da global ölçekte faaliyet gösteren firmalara benzer yapılar şeklinde varlıklarını sürdürmeye başlamışlardır. Ekonomik bu değişim ve globalliğin rutin hal alması itibariyle bu değişime bağlı olarak tabi olunan hukuk kuralları da karmaşık bir hal almıştır. Buradan hareketle Türk menşeili firmalar için veya Türk pazarına hizmet veren yabancı kuruluşlar için, hukuk müşavirliği noktasında aldıkları destek ve hizmetler nitelikli olmalıdır. Bizler Mükyen Hukuk olarak bu globalliğe ayak uydurmuş bir örgütlenme amacıyla Avrupa genelinde çalışma ofisleri sağlayıp,  paydaş bürolar barındırıp, uluslararası hukuk noktasında uyumlu sözleşmeler tesis edip  ve  doğru hukuki danışmanlığı vermek gayretindeyiz. Yine son yıllarda meslektaşlarımız ve dirsek temasında olduğumuz pek çok hukuk bürosunda bu noktada çalışmaların olduğuna rastlamak mümkündür.

Günümüzün teknoloji çağı olması sebebiyle firmalar ve firma yöneticilerinin hukuki gereksinimlerinde ihtiyaçlarını karşılamakta ki zaman çok daha daralmış ve bu ihtiyaçlar için ‘’an’’ kavramı doğmuştur. Ayrıca hukuki danışmanlık süreçlerinin doğru yönetilerek şirket stratejilerinin ve operasyonlarının hukuka uygunluğu gözetilerek hareket edilmesiyle beraber daha az veya hiç ihtilaf doğmaması, aksi ilerleyişle doğabilecek hukuki uyuşmazlığı hukuk müşavirliği desteği ile çözmekten çok daha ekonomik olabilecektir. Dolayısıyla uluslararası kurumlar için özellikle olmak üzere hukuki temsil ve hukuka uygunluk denetimi süreçleri sürekli olarak kurum avukatları tarafından işletilmelidir. Yukarıda da değinildiği üzere aksi durum çok daha maliyetli ve meşakkatli olabilmektedir. Bu sebepledir ki ‘’kurumsal hukuk müşavirliği’’ firmalar için ‘’önleyici ‘’ etkisiyle kaçınılmaz bir girdi olarak görülmektedir.

Ülkemizde son yıllarda kısmen değişmiş olsa dahi şirket yönetimlerinde hukukçuların bulunmaması veya yalnızca ihtiyaç duyulduğunda başvurulma refleksleri Avrupa veya Amerika menşeiili firmalar için çok uzun yıllar önce terk edilmiş bir öğretidir. Hukuk müşavirliği bir  hizmet birimi olması hasebiyle firmanın tüm aksiyonları, bu aksiyonların doğurabileceği hukuki  sonuçlar, firmanın personel bileşenlerinin aksiyon sonuçları bakımından hukuki tasarruf denetimini ve ideal aksiyon tesisini sağlar. Özetlenecek olursa kurum hukuk müşavirliği, bir işletme için olmazsa olmaz dinamiklerdendir ve hantal bir yapı yerine dinamik bir şekilde şirket kademelerine entegre edilmiş olmalıdır. Bugün globalleşmesini tamamlamış firmalara baktığımızda tamamı için nitelikli hukuki temsil ve hukuk müşavirliğinin önemli yer kapladığını görebiliriz.

Yorumlar (0)