Eğitim Bir Sen Bursa'dan yönetmelik tepkisi!

Gündem 12.05.2022, 16:28
Eğitim Bir Sen Bursa'dan yönetmelik tepkisi!

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Acar, yönetmelikteki bazı hükümlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na aykırı olduğunu öne sürdü. BURSA (İGFA) - Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Aca, yeni yönetmeliğin Öğretmenlik Meslek Kanunu'na aykırı olduğunu iddia etti.

Başkan Acar yazılı açıklamasında, yönetmelikte öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanların uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik eğitim programına başvuru yapabileceği düzenlenmek istenildiğinin altını çizerken, bu hükmün 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesine aykırı olduğunu kaydetti.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin 15. maddesine dikkati çeken Şube Başkanı Acar, "Öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanların uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik eğitim programına başvuru yapabileceği düzenlenmek istenilmektedir. Ancak bu hüküm, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6. maddesine aykırıdır. Kanunda “en az on yıl hizmet süresi” şartı, yazılı sınava başvuruda aranmaktadır; diğer bir ifadeyle en az on yıl hizmet süresi şartı, yazılı sınav başvuru şartıdır. Buna rağmen yönetmelik taslağındaki hükümle, en az 10 yıl hizmet süresi olanların eğitim programına başvurabileceği hüküm altına alınmıştır; diğer bir ifadeyle en az on yıl hizmet süresi şartı, yazılı sınav öncesinde bir aşama olan eğitim programına başvurabilme şartı hâline getirilmiştir. Bu durumda en az on yıl hizmet süresi bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, yazılı sınav duyurusu yapılmasına rağmen eğitim programına başvuruda bulunamadıkları için programı tamamlayamayacaklarından sınava katılma hakları ellerinden alınmış olacaktır. Özetle, yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası, kanunun 6. maddesine aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, “Uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için gerekli görülen mesleki gelişim alanı çalışmalarının niteliğinin ve içeriğinin tek elden, Millî Eğitim Bakanlığı eliyle yürütülmesi daha sağlıklı sonuçlar üretebilirdi” diyen Başkan Acar, "Yönetmeliğin “Kapsam dışındaki kurumlarda görev yapanlar” başlıklı 16. maddesinin üçüncü fırkasında yer alan, “Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacaklardan; özel öğretim kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar Bakanlıkça, Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalar ise kadrolarının bulunduğu kurumlarca belirlenir” hükmüyle Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların mesleki gelişim alanlarına yönelik çalışmalarının kadrolarının bulunduğu kurumlarca belirleneceği hüküm altına alınarak, mesleki gelişim alanına yönelik çalışmalarda çok başlılık, yeknesaklıktan uzak, eşit olmayan ve adaletsiz sonuçlar üretebilecek bir belirsizlik alanı oluşturulmuştur" diye konuştu.

Yorumlar (0)