Türk Ceza Kanunu revize edildi: Kadına şiddet cezaları arttırıldı

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Gündem 12.05.2022, 22:14
Türk Ceza Kanunu revize edildi: Kadına şiddet cezaları arttırıldı

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu olmak üzere 3 farklı kanunda değişiklik içeren 17 maddeden oluşan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden aktarılan bilgilere göre; Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yapılan düzenleme ile takdiri indirim nedenleri belirli konular münhasır kılınarak, maddenin uygulama alanı sınırlandırıldı. Takdiri indirim nedeni olarak sadece failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulabilecek.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1524812067185770496 TAKIM ELBİSE GİYME, KRAVAT TAKMA İNDİRİM NEDENİ KABUL EDİLMEYECEK

Failin pişmanlık içermeyen davranışları ve salt indirim almaya yönelik duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Failin kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli davranışları da indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Ayrıca takdiri indirim nedeni gerekçeleri kararda mutlaka yazılacak.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE CEZALAR ARTIRILDI

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezalar artırıldı. Bu kapsamda; kasten öldürmede ceza müebbet iken ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarıldı. Ayrıca kasten yaralamada cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse, tehditte cezanın alt sınırı 6 aydan 9 ay hapse, işkencede cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıl hapse, eziyette de cezanın alt sınırı 2 yıldan 2 yıl 6 ay hapse çıkarıldı. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde ise verilecek ceza da 1/6 oranına kadar artırılacak.

ISRARLI TAKİP MÜSTAKİL SUÇ KABUL EDİLECEK

Değişiklikle ısrarlı takip fiilleri, müstakil suç olarak düzenlendi. Fiziken, iletişim araçlarıyla veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak gibi fiillerin, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması hali suç olarak kabul edildi.  Suçun temel cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis, bazı nitelikli durumlarda ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlendi. Yapılan düzenlemede suçun uzlaştırmaya tabi olmadığı da vurgulandı.

Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alındı. Kasten yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı veya canavarca hisle işlenmesi de katalog suçlara dahil edildi. Düzenlemeyle avukatı bulunmayan şiddet mağduru kadınlara istemleri halinde, baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi sağlandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DÜZENLEME

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında katalog suçlara dahil edildi.

Düzenlemeyle, sağlık çalışanları hakkında, sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis, tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun iznine bağlandı. Kurulun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkı verildi.

Ayrıca geçici maddeyle de sağlık çalışanlarının tıbbi işlem ve uygulamaları sebebiyle idare tarafından ödenen tazminatın rücuan tahsili istemiyle sağlık çalışanları aleyhine açılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla derdest olan davalar bakımından, rücu edilip edilmeyeceği ve rücu miktarı konusunda Kurulun karar verebilmesi sağlandı.

Yorumlar (0)