Turgut Babaoğlu'ndan sevindiren 18 uygulaması haberi

HENDEK BBP Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 18 uygulaması ile çalışmaya başladıkları gerekenlerin yapılacağı ve en kısa zamanda sorunların çözüme kavuşacağını belirtti.

Turgut Babaoğlu'ndan sevindiren 18 uygulaması haberi
17 Eylül 2019 - 17:44

HENDEK Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu bir görüşme için yanına gittik.  Başkan Babaoğlu 'Encümen toplantısı var bekleyin' dedi. Yaklaşık 40 sonra geldi ama biz onu beklerken herkesin bir sorunu var en az 10-15 kişi öyle düzgün ve kaliteli çalışıyorlar ki, başkan yardımcı,  görevliler herkesin sorunlarını tek tek çözüyorlar.

Başkan geldi Şehit ve Gazi yakınları geldi. Görüşme bittikten sonra hemen bizi aldı.

Başkan’a sorduğum soru şu şekildeydi; Başkanım bu 18 uygulaması ile ilgili bir çalışmanız var mı, iptal edilip yeniden bir düzenleme çıkacak mı? Eğer bu böyle giderse 1 kaç ay içinde haberlerde, gazetelerde ‘Hendek’te arazi kavgası 2 ölü 3 yaralı gibi haberlerini peşpeşe  gelecek gibi gözüküyor’ buna mutlaka bir el atılmalı diye yazdım.
 


Başkan Babaoğlu; 18 uygulamasıyla ilgili çalışmalara başlandığını hatta birkaç arsanın sahiplerine verildiğini ve en kısa zamanda ise bu sorunun çözüleceğini söyledi.

HENDEKWEBHABER.COM ÖZEL HABER. KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ

18 uygulaması ne demektir

Halk arasında kısaca 18 uygulaması olarak söylenegelen 3194 S. İmar Kanunun 18. Maddesini ifade eden ve buna dayanan bu uygulama, imar alanları içindeki yerler için belediye tarafından veya belediye mücavir alanları dışındakiler için valilikler tarafından uygulanan, hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın imar planına uygun parsellere ayırmaya (ifraz) veya birleştirmeye (tevhid) yönelik işlem yapma yetkisidir.


Esasen 18. Maddenin amacı imara elverişli konut alanı elde etmek gibi bir kamusal amaç olsa da bu madde uygulaması, gerçekte nadiren bu amaca yönelik kullanılıp, bir çok sorunlara sebebiyet vermektedir.

Tabi bu yerlerde imar planının olmaması ya da 18 uygulaması nedeniyle veya planların askıda olması gibi nedenlerle özel parselasyon planları ve satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. Ancak 18 uygulamasını yapan idare, yapılan düzenleme sonucunda bir değer artışı olduğu düşüncesi ile meydana gelen artıştan hak sahiplerinin muvafakatini aramaksızın “düzenleme ortaklık payı” adı altında yerleri alabilir ve bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.

Neyseki bu hususta %40’lık bir merhamet gösterilmiş olsa da milli sporlarımızdan biri olan ”istismar” konusunda oldukça açık bir uygulamadır.

3194 S. İmar Kanunun 18. Maddesi şu şekildedir.

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ:
MADDE 18 – İMAR HUDUDU İÇİNDE BULUNAN BİNALI VEYA BİNASIZ ARSA VE ARAZİLERİ MALİKLERİ VEYA DİĞER HAK SAHİPLERİNİN MUVAFAKATI ARANMAKSIZIN, BİRBİRLERİ İLE, YOL FAZLALARI İLE, KAMU KURUMLARINA VEYA BELEDİYELERE AİT BULUNAN YERLERLE BİRLEŞTİRMEYE, BUNLARI YENİDEN İMAR PLANINA UYGUN ADA VEYA PARSELLERE AYIRMAYA, MÜSTAKİL, HİSSELİ VEYA KAT MÜLKİYETİ ESASLARINA GÖRE HAK SAHİPLERİNE DAĞITMAYA VE RE’SEN TESCİL İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAYA BELEDİYELER YETKİLİDİR. SÖZÜ EDİLEN YERLER BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN DIŞINDA İSE YUKARIDA BELİRTİLEN YETKİLER VALİLİKÇE KULLANILIR.
BELEDİYELER VEYA VALİLİKLERCE DÜZENLEMEYE TABİ TUTULAN ARAZİ VE ARSALARIN DAĞITIMI SIRASINDA BUNLARIN YÜZÖLÇÜMLERİNDEN YETERİ KADAR SAHA, DÜZENLEME DOLAYISIYLA MEYDANA GELEN DEĞER ARTIŞLARI KARŞILIĞINDA “DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI” OLARAK DÜŞÜLEBİLİR. ANCAK, BU MADDEYE GÖRE ALINACAK DÜZENLEME ORTAKLIK PAYLARI, DÜZENLEMEYE TABİ TUTULAN ARAZİ VE ARSALARIN DÜZENLEMEDEN ÖNCEKİ YÜZÖLÇÜMLERİNİN YÜZDE KIRKINI GEÇEMEZ.
(DEĞİŞİK FIKRA: 03/12/2003 – 5006 S.K./1. MD.) DÜZENLEME ORTAKLIK PAYLARI, DÜZENLEMEYE TABİ TUTULAN YERLERİN İHTİYACI OLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI, YOL, MEYDAN, PARK, OTOPARK, ÇOCUK BAHÇESİ, YEŞİL SAHA, İBADET YERİ VE KARAKOL GİBİ UMUMİ HİZMETLERDEN VE BU HİZMETLERLE İLGİLİ TESİSLERDEN BAŞKA MAKSATLARLA KULLANILAMAZ.
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYLARININ TOPLAMI, YUKARIDAKİ FIKRADA SÖZÜ GEÇEN UMUMİ HİZMETLER İÇİN, YENİDEN AYRILMASI GEREKEN YERLERİN ALANLARI TOPLAMINDAN AZ OLDUĞU TAKDİRDE, EKSİK KALAN MİKTAR BELEDİYE VEYA VALİLİKÇE KAMULAŞTIRMA YOLU İLE TAMAMLANIR.
HERHANGİ BİR PARSELDEN BİR MİKTAR SAHANIN KAMULAŞTIRILMASININ GEREKMESİ HALİNDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI, KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN SAHA ÜZERİNDEN AYRILIR.
BU FIKRA HÜKÜMLERİNE GÖRE, HERHANGİ BİR PARSELDEN BİR DEFADAN FAZLA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMAZ. ANCAK, BU HÜKÜM O PARSELDE İMAR PLANI İLE YENİDEN BİR DÜZENLEME YAPILMASINA MANİ TEŞKİL ETMEZ.
BU DÜZENLEMEYE TABİ TUTULAN ARAZİ VE ARSALARIN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINANLARINDAN, BU DÜZENLEME SEBEBİYLE AYRICA DEĞERLENDİRME RESMİ ALINMAZ.
ÜZERİNDE BİNA BULUNAN HİSSELİ PARSELLERDE, ŞÜYULANMA SADECE ZEMİNE AİT OLUP, ŞÜYUUN GİDERİLMESİNDE BİNA BEDELİ AYRICA DİKKATE ALINIR.
DÜZENLEME SIRASINDA, PLAN VE MEVZUATA GÖRE MUHAFAZASINDA MAHZUR BULUNMAYAN BİR YAPI, ANCAK BİR İMAR PARSELİ İÇİNDE BIRAKILABİLİR. TAMAMININ VEYA BİR KISMININ PLAN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE MUHAFAZASI MÜMKÜN GÖRÜLEMEYEN YAPILAR İSE, BİRDEN FAZLA İMAR PARSELİNE DE RASTLAYABİLİR. HİSSELİ BİR VEYA BİRKAÇ PARSEL ÜZERİNDE KALAN YAPILARIN BEDELLERİ, İLGİLİ PARSEL SAHİPLERİNCE YAPI SAHİBİNE ÖDENMEDİKÇE VE ARALARINDA BAŞKA BİR ANLAŞMA TEMİN EDİLMEDİKÇE VEYA ŞÜYUU GİDERİLMEDİKÇE BU YAPILARIN ESKİ SAHİPLERİ TARAFINDAN KULLANILMASINA DEVAM OLUNUR.
BU MADDEDE BELİRTİLEN KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLERE RASTLAYAN YAPILAR, BELEDİYE VEYA VALİLİKÇE KAMULAŞTIRILMADIKÇA YIKTIRILAMAZ.
DÜZENLENMİŞ ARSALARDA BULUNAN YAPILARA, İLGİLİ PARSEL SAHİPLERİNİN MUVAFAKATLARI OLMADIĞI VEYA PLAN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE MAHZUR BULUNDUĞU TAKDİRDE, KÜÇÜK ÖLÇÜDEKİ ZARURİ TAMİRLER DIŞINDA İLAVE, DEĞİŞİKLİK VE ESASLI TAMİR İZNİ VERİLEMEZ. DÜZENLEMEYE TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ HALDE, BU MADDE HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ MÜMKÜN OLMAYAN HALLERDE İMAR PLANI VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLAN KADASTRAL PARSELLERE PLANA GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLEBİLİR.
BU MADDENİN TATBİKİNDE BELEDİYE VEYA VALİLİK, ÖDEYECEKLERİ KAMULAŞTIRMA BEDELİ YERİNE İLGİLİLERİN MUVAFAKATI HALİNDE KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN YERLERİNE KARŞILIK, PLAN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPI YAPILMASI MÜMKÜN OLAN BELEDİYE VEYA VALİLİĞE AİT SAHALARDAN YER VEREBİLİRLER.
VERASET YOLU İLE İNTİKAL EDEN, BU KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ŞÜYULANDIRILAN KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMASI, TARIM VE HAYVANCILIK, TURİZM, SANAYİ VE DEPOLAMA AMACI İÇİN YAPILAN HİSSELENDİRMELER İLE CEBRİ İCRA YOLU İLE SATILANLAR HARİÇ İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE HER TÜRLÜ YAPILAŞMA AMACIYLA ARSA VE PARSELLERİ HİSSELERE AYIRACAK ÖZEL PARSELASYON PLANLARI, SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ YAPILAMAZ.

________________________________

18. Madde İmar Uygulaması için bir idari karar gerekir. Bu kararda, ”düzenleme bölgesi” belirlenir. Düzenleme alanı seçilirken konut yönünden gelişme alanları ve umumi hizmetlere ayrılan alanların herkese dengeli dağıtılmasına özen gösterilir. Düzenleme sınırının tespitine ilişkin olarak varsa imar planı, yoksa yönetmelik kuralları dikkate alınır.

Yapılan çalışmalarla mülkiyete ilişkin bilgiler tespit edilir, mevcut harita yenilenir, uygulamaya yönelik özet cetveli, tahsis cetveli, ada dağıtım cetveli, DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı)  hesabı cetveli ve kadastro ayırma çapı cetvelleri düzenlenir.

Bu aşamada kanunen muhafazası gereken yapılar korunur, DOP alınmayacak parseller tespit edilir ve kapanan yollarla yeşil alan gibi yerler DOP hesabına ilave edilir. DOP her parselden eşit oranda alınır. Kural olarak 18 uygulamasına tabi bütün parsellerden eşit oranda DOP kesintisi yapılır. Hiç bir parselin ayrıcalığı yoktur… Ancak daha önce bir parselden 15 ve 16’ncı maddeler gereği yola terk varsa, bu terkin oranı 18 uygulaması sırasında belirlenen DOP oranına eşit ya da daha fazla ise o parselden DOP kesilmez.

Parselasyona tabi bütün parsellerden aynı oranda DOP kesintisi yapılması gayet açıktır ancak okul alanı olarak ayrılan ve bu amaçla kullanımı devam eden taşınmazda değer artışı yaratmayacağından, düzenleme ortaklık payı alınamayacağı yönündeki Danıştay kararları gereği, bir değer artışı söz konusu olmadığı için DOP kesintisi yapılmayan parseller varsa bunların encümen kararında belirtilmesi gerekir. Şayet bu parsellerden DOP kesintisinin neden yapılmadığı kadastro müdürlüğü tarafından anlaşılamayacağı için geri çevrilmesi söz konusu olabilir.

İmar uygulaması yapılacak alanda bulunan umumi hizmet alanları DOP ile kamuya kazandırılırken Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca diğer kamu alanlarına ileride kamulaştırılmak üzere hisselendirme yapılır.

DOP ile umumi hizmet alanlarına yapılan aktarmalara ücret işlem ücreti ve vergilerden muaftır. Bunlar imar uygulaması nedeniyle değer artışı karşılığı olarak alınır, 12. maddeye göre yapılan hisselendirmelerin ise ileride kamulaştırma sırasında bedelleri ödenecektir.

Bundan sonra mümkün mertebe aynı yerden imar parseli verilmesi ana ilkesi uygulanır. Zorunluluklar nedeniyle aynı yerden imar parseli verilmesinin mümkün olmadığı taktirde, en yakın yerden parsel verme yada hisselendirme yapılır. Dağıtım ve tahsis müstakil, hisseli ve hatta kat mülkiyeti esasına göre de yapılabilir.

18 uygulaması yapılmadan, herhangi bir parselden, 15 ve 16’ncı madde gereğince yola terk yapılmak suretiyle imar parselinin oluşturmak da mümkündür. 15 ve 16’ncı maddeler gereğince oluşan parsellerin cinsi de “arsa” olacaktır. Bu şekilde oluşup cinsi “arsa” olan bir parsel 18 uygulamasına tabi tutulursa yine DOP kesilir, ancak daha önce terk edilen miktar dikkate alınarak kesinti yapılır.

İmar parseli oluştuğu halde cinsinin “arsa” yapılmamış olması durumunda tapu kadastro genel müdürlüğünün bir talimatı ile parsel cinslerinin aynen yeni parsellere taşınmasını öngörülmüştür. bu sebeple belli tarihler arasında yapılan işlemlerde, ana parselin cinsi yeni parsellere aynen taşınmış olabilmektedir. Bu durumda yeni bir DOP kesilip, kesilmeyeceğini belirleyen asıl husus, o parselin cinsinin “arsa” olması değil, 15, 16’ncı maddeler gereği mi, yoksa 18’inci madde uygulaması sonucu mu oluşmuş olduğudur.
Peki ne olmuştu: Hendek'te birçok kişinin arsaları 18 uygulaması altında gasp edilmişti. Hendek Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu açıklama yapılmıştı.
 

HENDEK Belediye Başkanlığı tarafından yapılan son dakika basın açıklamasında 'Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya, suçtan zarar gören olarak müşteki sıfatıyla 08 Ağustos 2019 tarihi itibariyle müdahil olmuş bulunmaktayız.' denildi

Belediyemizle alakalı olarak son günlerde basında çıkan, ‘Soruşturma’ haberleri üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden taşınmaz satışları ve imar uygulamalarıyla ilgili olarak müfettişler tarafından inceleme yapılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı eski başkanlar, eski encümen üyeleri, eski meclis üyeleri, daire müdürleri ve çalışanlar hakkında soruşturma izni verilmiştir.

4 yıl önce İlçe Başkanlığım döneminde, hukukçularımızın incelemesi sonrasında dönemin meclis üyeleriyle beraber hareket ederek, herkesin malumu üzerine bahse konu iddialarla alakalı şikayet tarafımızca yapılmıştır. Gelinen noktada Hendek Belediye Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya, suçtan zarar gören olarak müşteki sıfatıyla 08 Ağustos 2019 tarihi itibariyle müdahil olmuş bulunmaktayız.

Anayasamızda, ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz’ hükmü yer almaktadır. Şüphesiz ki; kanunu ve vicdani sorumluluk gereği bazı personellerimizin de yer aldığı soruşturma kapsamında hukukun vereceği karar suçlu ve suçsuzu belirleyecektir. Hemşerilerimizin bizlere olan emanetine toz dahi kondurmayacağımızın özellikle bilinmesini isteriz. Bu bağlamda çalışanlarımızla ilgili de gerekli incelemenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

İnancımız, vizyonumuz ve görevimiz gereği Hendek halkının yani kamunun yararına aykırı hiçbir iş ve işleme onay vermemiz mümkün değildir.

Dün olduğu gibi yarında açık, şeffaf, adil ve adaletli; yönetim anlayışımızdan ödün vermeden, milletimizin hak ve hukukunu en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz.

Hendek halkının 31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinde bizlere emanet ettiği bu kutsal görevde, tüm enerji, birikim ve çabalarımızı Hendek’i geleceğe taşımak adına kullanıyoruz. Tek düşünce ve hedefimiz bizlere güvenerek iş başına getiren Hendek halkının en iyi hizmeti alması, projelerimizle ilçemizin yaşam kalitesinin artmasıdır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • P.Ö.H
  4 ay önce
  5700m2 tarlamız var. 3700m2 sı yeşil alana dönmüş. Yıllardır üzerine ne bir şey yapabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Buna benzer 400-500 m2 Ikı tane daha parselimiz var onlara da birşey yapamıyoruz. Eğer bir şey yapmak istiyorsan bu alanları terk et diyorlar. Ben bu yerleri hayrına almadım. Hayrına da vergilerini ödemiyorum. Hem bir çivi bile çaktırmıyorlar hemde vergileri peşin peşin alıyorlar. Acaba yeşil alan diye gösterilen bölge hastanemize yakın ileride birilerine peşkeş mi çekilecek diye kendimi bu düşünceden alıkoyamıyorum.
 • Önder Ocak
  4 ay önce
  Umarım geriye dönük mağdurların tespiti yapılarak, gerçek hak sahiplerine hakları iade edilir.rnHaksız ve adaletsiz davranan haka, hukuka, adalete eşitliğe riayet etmeyen makamına, mevkisine, geçmişteki durumuna, bakmaksızın cezaî işlemler uygulanarak bu vatandaşı zülüm edenler cezalandırılsın.